Prezentacje przedstawione w czasie posiedzeń plenarnych Rady w 2021 r.


11 marca 2021 r.:

Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży - prof. Małgorzata Kossowska, Uniwersytet Jagielloński

11 lutego 2021 r.:

Ewaluacja procesu kształcenia - perspektywa studencka - Marcelina Kościołek, przedstawicielka PSRP w RGNiSW