Spotkanie Prezydium Rady z Komisją do Spraw Etyki w Nauce


W dniu 9 października odbyło się spotkanie Prezydium Rady z Komisją do Spraw Etyki w Nauce. Podczas spotkania podniesiono wiele istotnych kwestii i wskazano kierunki przyszłej współpracy. 
Na początku spotkania Przewodniczący obu organów podkreślili, że Rada i Komisja są sojusznikami w realizacji misji, którą jest krzewienie zasad etyki w nauce, nie tylko w środowisku naukowym, ale w całym środowisku akademickim.

Podczas ożywionej dyskusji na temat tego, że naukowcy to nie fabrykanci, uczelnie to nie producenci dyplomów, a autorytet środowiska wynika z historii i pracy włożonej przez jego członków w dochodzenie do prawdy, sformułowano kilka wniosków dotyczących obecnej sytuacji i występujących aktualnie patologii. Zaproponowano stworzenie lokalnych komisji ds. etyki w nauce, zadbanie o systemowe rozwiązanie regulujące status profesora emerytowanego, oraz zacieśnienie współpracy z młodymi naukowcami w zakresie promowania wartości akademickich.

Podniesiono również problem nieroztropnych wypowiedzi członków społeczności akademickiej, które nie licują z godnością profesora. W związku z powyższym stworzone zostało wspólne stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk w sprawie brutalizacji języka debaty publicznej.

Przewodniczący Komisji do Spraw Etyki w Nauce Prof. Andrzej Górski i Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Zbigniew Marciniak

Przewodniczący Komisji do Spraw Etyki w Nauce Prof. Andrzej Górski i Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Zbigniew Marciniak