Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady w 2014 roku

wtorek, 20 stycznia 2015

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzyła na swym posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady w 2014 roku,

przesłane członkom Rady w dniu 31 grudnia 2014 r.

Po zaprezentowaniu Sprawozdania przez przewodniczącego Rady, prof. Jerzego Woźnickiego odbyła się dyskusja z udziałem gości, a następnie – obradując zgodnie ze Statutem, pod przewodnictwem swego najstarszego członka – prof. Lucjana Pawłowskiego (PAN), Rada Główna zatwierdziła Sprawozdanie oraz, w głosowaniu tajnym, udzieliła absolutorium za okres 2014 r. przewodniczącemu Rady.

Załącznik  – Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady w 2014 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików