Kalendarium Powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na lata 2006-2008

czwartek, 9 grudnia 2004

XI.04 r.

  • Podjęcie przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego (RG) uchwały w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy RG (WKD) na kadencję w latach 2006-2008.

I.05 r.

  • Wylosowanie uczelni, których przedstawiciele wejdą do WKD kolejnej kadencji.

II.05 r.

  • Powiadomienie uczelni oraz członków ustępującej WKD o uchwalonych zasadach i trybie powoływania WKD. - Wystąpienie do uczelni, których przedstawiciele wejdą do WKD, w sprawie wyboru przez Senaty po 2 kandydatów na każde miejsce w WKD.

IV.05 r.

  • Wybór przez RG 25 członków WKD na kadencję w latach 2006-2008.

V.05 r.

  • Powiadomienie uczelni oraz członków ustępującej WKD o składzie WKD na kolejną kadencję.
  • Powiadomienie nowowybranych członków WKD o wyborze oraz przekazanie im dokumentacji dotyczącej WKD.

IX.05 r.

  • Wspólne posiedzenie ustępującej i nowowybranej WKD pod przewodnictwem przedstawiciela RG, dla omówienia działalności WKD oraz wyboru kandydatów na przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących WKD.

X.05 r.

  • Wybór przez RG, spośród zgłoszonych przez WKD kandydatów, przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących WKD.

XI.05 r.

  • Powiadomienie członków WKD nowej kadencji, uczelni oraz zainteresowanych instytucji o wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczących WKD.

I.06 r.

  • Posiedzenie konstytuujące nowowybranej WKD. Wyłonienie składów zespołów orzekających.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików