Członkowie Rady Głównej odpowiedzialni za prace nad standardami kształcenia (wg. kierunków studiów)

poniedziałek, 24 kwietnia 2006

Całość prac nad standardami koordynuje Komisja Edukacji RG.
Przewodniczący prof. Józef Lubacz

I

Lp.Nazwa kierunku studiówOsoba(y) odpowiedzialna(e)
1. archeologia Piotr Kaczanowski
2. automatyka i robotyka Wojciech Mitkowski,
Leszek Dobrzański
3. biotechnologia Józef Lubacz
4. chemia Jerzy Błażejowski
5. dietetyka Paweł Lampe
6. edukacja techniczno-informatyczna Leszek Dobrzański
7. elektrotechnika Wojciech Mitkowski
8. europeistyka Jerzy Błażejowski
9. farmacja Bożenna Gutkowska
10. filozofia Mirosława Nowak-Dziemianowicz
11. geodezja i kartografia Bogdan Ney
12. geografia Piotr Kaczanowski
13. geologia Bogdan Ney, Jerzy Błażejowski
14. gospodarka przestrzenna Piotr Konderla
15. górnictwo i geologia Bogdan Ney
16. historia Jerzy Lis, Wojciech Iwańczak
17. informatyka Jan Madey, Wojciech Mitkowski
18. instrumentalistyka Julian Gembalski
19. inżynieria biomedyczna Leszek Dobrzański
20. kierunek lekarsko-dentystyczny Jacek Kosiewicz
21. kulturoznawstwo Mirosława Nowak-Dziemianowicz
22. leśnictwo Sławomir Podlaski
23. lotnictwo i kosmonautyka Józef Lubacz
24. matematyka Jan Madey
25. mechanika i budowa maszyn Leszek Dobrzański
26. metalurgia Leszek Dobrzański
27. nawigacja Józef Lubacz
28. oceanografia Jerzy Błażejowski
29. oceanotechnika Jerzy Błażejowski
30. ochrona środowiska Jerzy Błażejowski
31. papiernictwo i poligrafia Piotr Konderla
32. pielęgniarstwo Paweł Lampe, Jacek Kosiewicz
33. położnictwo Paweł Lampe, Jacek Kosiewicz
34. psychologia Mirosława Nowak-Dziemianowicz
35. technika rolnicza i leśna Zbigniew Ślipek
36. technologia drewna Leszek Dobrzański
37. technologia żywności i żywienia człowieka Zbigniew Ślipek
38. towaroznawstwo Leszek Dobrzański
39. weterynaria Sławomir Podlaski
40. zarządzanie i inżynieria produkcji Leszek Dobrzański
41. zdrowie publiczne Paweł Lampe, Jacek Kosiewicz
42. zootechnika Sławomir Podlaski

II

Lp.Nazwa kierunku studiówOsoba(y) odpowiedzialna(e)
1. architektura wnętrz Julian Gembalski
2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dariusz Rott
3. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Julian Gembalski
4. energetyka Piotr Konderla
5. filologia Jerzy Lis
6. fizjoterapia Jacek Kosiewicz
7. historia sztuki Piotr Kaczanowski
8. informatyka i ekonometria Marian Strużycki
9. mechatronika Leszek Dobrzański
10. ogrodnictwo Sławomir Podlaski
11. pedagogika specjalna Mirosława Nowak-Dziemianowicz
12. rolnictwo Sławomir Podlaski
13. technologia chemiczna Jerzy Błażejowski
14. transport Leszek Dobrzański
15. włókiennictwo Leszek Dobrzański
16. wychowanie fizyczne Jacek Kosiewicz

III

Lp.Nazwa kierunku studiówOsoba(y) odpowiedzialna(e)
1. aktorstwo Anna Potocka
2. architektura i urbanistyka Piotr Konderla
3. architektura krajobrazu Piotr Konderla
4. budownictwo Piotr Konderla
5. dyrygentura Julian Gembalski
6. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Julian Gembalski
7. ekonomia Marian Strużycki
8. elektronika i telekomunikacja Piotr Wroczyński
9. filologia polska Dariusz Rott
10. finanse i bankowość Marian Strużycki
11. fizyka techniczna Jerzy Błażejowski
12. grafika Anna Potocka
13. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Jerzy Lis
14. inżynieria materiałowa Leszek Dobrzański
15. inżynieria środowiska Jerzy Błażejowski
16. kierunek lekarski Paweł Lampe
17. kompozycja i teoria muzyki Julian Gembalski
18. konserwacja i restauracja dzieł sztuki Anna Potocka
19. muzykologia Julian Gembalski
20. pedagogika Mirosława Nowak-Dziemianowicz
21. politologia Jerzy Błażejowski
22. prawo Zbigniew Witkowski
23. reżyseria Anna Potocka
24. rybactwo Zbigniew Ślipek
25. socjologia Mirosława Nowak-Dziemianowicz
26. stosunki międzynarodowe Marian Strużycki
27. taniec Anna Potocka
28. turystyka i rekreacja Jerzy Błażejowski
29. wokalistyka Julian Gembalski
30. wzornictwo Anna Potocka
31. zarządzanie i marketing Marian Strużycki

IV

Lp.Nazwa kierunku studiówOsoba(y) odpowiedzialna(e)
1. administracja Zbigniew Witkowski
2. analityka medyczna Bożenna Gutkowska
3. astronomia Jerzy Błażejowski
4. biologia Jerzy Błażejowski
5. etnologia Mirosława Nowak-Dziemianowicz
6. fizyka Jerzy Błażejowski
7. inżynieria chemiczna i procesowa Jerzy Błażejowski
8. jazz i muzyka estradowa Jerzy Gembalski
9. kosmetologia Paweł Lampe
10. malarstwo Anna Potocka
11. nauka o rodzinie Katarzyna Martowska
12. ochrona dóbr kultury Anna Potocka
13. organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Anna Potocka
14. polityka społeczna Janusz Sztumski
15. prawo kanoniczne Krystyna Martowska
16. ratownictwo medyczne Jacek Kosiewicz
17. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia Anna Potocka
18. reżyseria dźwięku Julian Gembalski
19. rzeźba Anna Potocka
20. scenografia Anna Potocka
21. sport Jerzy Błażejowski
22. techniki dentystyczne Jerzy Błażejowski
23. teologia Katarzyna Martowska
24. wiedza o teatrze Dariusz Rott
25. bezpieczeństwo narodowe Jerzy Błażejowski, Józef Lubacz
26. logistyka Jerzy Błażejowski, Józef Lubacz
27. praca socjalna Janusz Sztumski
28. bezpieczeństwo wewnętrzne Jerzy Błażejowski, Józef Lubacz
29. inżynieria bezpieczeństwa Jerzy Błażejowski, Józef Lubacz

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików