Tematy do dyskusji, rozważenia i sformułowania propozycji rozwiązań

poniedziałek, 27 lutego 2006

Pierwsze półrocze 2006 roku

 • model kształcenia doktoranckiego, status doktorantów, pomoc materialna dla doktorantów, legislacja dotycząca studiów doktoranckich; osoby koordynujące - prof. Wojciech Mitkowski i mgr Katarzyna Martowska, spotkanie w MEiN 10 lutego 2006 r.; dyskusja na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 16 marca 2006 roku;
 • wstępna dyskusja związana z karierą akademicką; osoba koordynująca - dr Piotr Wroczyński; dyskusja na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 16 marca 2006 roku;
 • platforma edukacyjna szkół ponadpodstawowych, gimnazjalnych i licealnych - kształcenie w zakresie techniki, osoba koordynująca - prof. Leszek Dobrzański; dyskusja na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 20 kwietnia 2006 roku;
 • praktyki studenckie, prace dyplomowe, współpraca uczelni z przemysłem w zakresie kształcenia, osoba koordynująca - Przemysław Kotecki; dyskusja na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 26 kwietnia 2006 roku;
 • rola wychowawcza uczelni; osoba koordynująca - Łukasz Piętka; dyskusja na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 27 kwietnia 2006 roku;
 • model kształcenia nauczycieli, standardy kształcenia nauczycieli; osoba koordynująca - prof. Mirosława Nowak- Dziemianowicz; dyskusja na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 11 maja 2006 roku;
 • nauczanie z wykorzystaniem internetu - aspekty legislacyjne i jakości kształcenia; osoba koordynująca - prof. Jan Madey, dyskusja na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 22 czerwca 2006 roku;

Drugie półrocze 2006 roku

 • model kariery akademickiej - zdobywanie stopni naukowych i tytułu naukowego, kwestie zatrudnienia w uczelniach oraz instytucjach naukowych; osoba koordynująca - prof. Leszek Dobrzański; dyskusja na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 19 października 2006 roku;
 • koncepcja nowych standardów, ramowa struktura kwalifikacji - Komisja Edukacji RG; dyskusja na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 16 listopada 2006 roku.

Rok 2007 i dalsze

 • strategia rozwoju szkolnictwa wyższego, kształcenie elitarne,
 • relacje między kierunkami studiów a dyscyplinami naukowymi, w których nadawane są stopnie naukowe oraz dziedzinami a grupami kierunków studiów,
 • model kształcenia na kierunkach technicznych,
 • polityka zatrudniania absolwentów szkół wyższych,
 • suplement do dyplomu - jakie powinien zawierać informacje,
 • organizacja uczelni i zarządzanie uczelnią,
 • status dyplomów ukończenia studiów - regulacje prawne,
 • dostęp do edukacji na poziomie podstawowym, średnim i wyższym.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików