Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 2012 roku

wtorek, 12 czerwca 2012

Apel
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 10 maja 2012 roku

Rada apeluje:

  1. do Ministra Zdrowia o zintensyfikowanie prac nad ustawą o szpitalach klinicznych, której brak może w najbliższym czasie pozbawić większość uczelni medycznych możliwości prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego
  2. do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia o doprowadzenie do spójności sfery legislacyjnej dotyczącej kształcenia w obszarze zawodów medycznych.

Rada deklaruje gotowość wsparcia tych działań zgodnie z zakresem swoich kompetencji.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików