Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2013 roku

piątek, 18 stycznia 2013

Apel
do Rządu i Parlamentu RP

Utrzymanie pomyślnego rozwoju Polski wymaga tworzenia warunków stymulujących rozwój kapitału intelektualnego i społecznego oraz wzrost konkurencyjności gospodarki, których obecny poziom jest niezadowalający. W szczególności konieczne jest ustanowienie dalekowzrocznych celów strategicznych dla sektorów nauki i szkolnictwa wyższego oraz tworzenie odpowiednich i stabilnych podstaw ich realizacji.

Kierując się troską o realizację tych celów, Rada apeluje o:

1. Ustanowienie przez Rząd i Parlament RP sektorów nauki i szkolnictwa wyższego jednym z fundamentów społecznego i gospodarczego rozwoju Polski w najbliższych dziesięcioleciach, w ramach konkretyzacji Strategii Polska 2030.

2. Przyjęcie przez Rząd i Parlament RP wieloletniego planu wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe z budżetu państwa, w powiązaniu z instrumentami stymulującymi wzrost nakładów pozabudżetowych.

3. Ogłoszenie przez MNiSW, wieloletniego programu rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego odpowiadającego potrzebom rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego oraz wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Rada wyraża nadzieję, że jej niezmienna gotowość do współuczestniczenia w działaniach zmierzających do osiągnięcia powyższych celów będzie realnie wykorzystana.

W załączeniu zestawiono najistotniejsze kwestie, które – zdaniem Rady – powinny być przedmiotem wieloletniego programu rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

Apel otrzymują:

Prezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Sejmu oraz Marszałek Senatu.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików