Prezentacje przedstawione w czasie posiedzeń plenarnych Rady w 2017 r.

czwartek, 26 stycznia 2017

12 października 2017 r.:

Konsolidacja w sektorze szkolnictwa wyższego w projekcie Ustawy 2.0 – prof. Jan Szambelańczyk

Analiza wybranych elementów założeń do Ustawy 2.0 – prof. Edward Jezierski

8 czerwca 2017 r.:

Wyniki prac KSPSW KRASP: Raport nr 1 i projekt Raportu nr 2 – prof. Jerzy Woźnicki

11 maja 2017 r.:

Prezentacja projektów raportów RGNiSW:

Raport nr 5 pt. „Analiza wybranych elementów założeń do Ustawy 2.0” – prof. Edward Jezierski

Raport nr 6 pt. „Konsolidacja w sektorze szkolnictwa wyższego” – prof. Jan Szambelańczyk

6 kwietnia 2017 r.:

Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wprowadzenie do dyskusji - prof. Ewa Chmielecka

Kwalifikacje 5. poziomu - doświadczenia międzynarodowe i potrzeby rynku pracy - dr Tomasz Saryusz-Wolski

5 poziom PRK - specjalność programista-operator centrów obróbkowych CNC - prof. Jarosław Niedojadło

9 marca 2017 r.:

Problemy środowiska studenckiego - Mateusz Gawroński, Mateusz Witek

9 lutego 2017 r.:

Polityka rekrutacyjna uczelni z perspektywy UW - prof. Jolanta Choińska-Mika

Analityka edukacyjna jako narzędzie analiz rekrutacyjnych dla uczelni - mgr Leszek Lewoc

12 stycznia 2017 r.:

Prezentacja sprawozdania przewodniczącego z działalności Rady w 2016 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików