Prezentacje przedstawione w czasie posiedzeń plenarnych Rady w 2018 r.

środa, 14 marca 2018

14 czerwca 2018 r.:

Mobilność akademicka. Trendy-Programy-Pytania. - dr Zofia Sawicka NAWA

Program Erasmus+ a umiędzynarodowienie polskich uczelni - Beata Skibińska FRSE

10 maja 2018 r.:

European Universities and related issues - prof. Tomasz Szapiro

12 kwietnia 2018 r.:

ELA: ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak SGH, dr hab. Mikołaj Jasiński UW

Sytuacja absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy - Agnieszka Skowrońska PW, Jarosław Chojecki PW

8 marca 2018 r.:

Kluczowe propozycje KSPSW KRASP do Ustawy 2.0 oraz stopień ich uwzględnienia- prof. Jerzy Woźnicki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików