Prezentacje przedstawione w czasie posiedzeń plenarnych Rady w 2018 r.

środa, 17 października 2018

13 grudnia 2018 r.:

Sanitas animalium pro salute homini - prof. Stanisław Winarczyk

Jak daleko (blisko) od profilu praktycznego do zawodu - prof. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu

Kształcenie praktyczne w aspekcie wymagającego rynku pracy - prof. Mariusz Cygnar, Rektor PWSZ w Nowym Sączu

15 listopada 2018 r.:

Sport akademicki – sukcesy i plany rozwoju - Dariusz Piekut, Sekretarz Generalny AZS

Sport w szkole wyższej – szanse i zagrożenia - dr Jakub Kosowski, UMCS

Młodość pełna pasji. Nowoczesne działanie - szacunek dla tradycji:

11 października 2018 r.:

Sporządzanie wykazów: wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Aleksander Dańda, Dyrektor Departamentu Nauki MNiSW

Problemy związane z opracowywaniem wykazów czasopism naukowych i wydawnictw naukowych  oraz programu wspierającego polskie czasopisma naukowe - prof. Marian Szczerek

14 czerwca 2018 r.:

Mobilność akademicka. Trendy-Programy-Pytania. - dr Zofia Sawicka NAWA

Program Erasmus+ a umiędzynarodowienie polskich uczelni - Beata Skibińska FRSE

10 maja 2018 r.:

European Universities and related issues - prof. Tomasz Szapiro

12 kwietnia 2018 r.:

ELA: ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak SGH, dr hab. Mikołaj Jasiński UW

Sytuacja absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy - Agnieszka Skowrońska PW, Jarosław Chojecki PW

8 marca 2018 r.:

Kluczowe propozycje KSPSW KRASP do Ustawy 2.0 oraz stopień ich uwzględnienia- prof. Jerzy Woźnicki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików