Wspólne stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk w sprawie debaty publicznej z dnia 21 października 2019 r.

poniedziałek, 28 października 2019

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk z zaniepokojeniem odnotowują narastającą brutalizację języka debaty publicznej.

Niestety, także w środowisku uczonych niektórzy, na szczęście nieliczni, ulegają pokusie użycia w swoich wypowiedziach języka grubiańskiego, w tym sformułowań obraźliwych, które zdecydowanie przekraczają granice przyzwoitości, i nie licują z powinnością i godnością uczonego oraz powagą nauki.

Takie zachowania są sprzeczne z ideą uniwersytetu jako instytucji, która od stuleci jest miejscem kształtującym wzorzec wyważonej i racjonalnej debaty. Ważną składową etosu nauczyciela akademickiego jest trwanie na straży tej światłej tradycji. Można zaobserwować zachowania, które pozostają z tym etosem w zasadniczej sprzeczności.

Przewodniczący Rady Głównej                       Przewodniczący Komisji
Nauki i Szkolnictwa Wyższego                        do Spraw Etyki w Nauce
Prof. Zbigniew Marciniak                                 Prof. Andrzej Górski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików