Komisja Ekonomiczno-Prawna Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KEP RG)

Zakres działania Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KEP RG) RGNiSW

Zadania Komisji:

 • opiniowanie projektu budżetu państwa w zakresie części, których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki;
 • opiniowanie zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa;
 • opiniowanie spraw związanych ze środkami na naukę i szkolnictwo wyższe przewidzianych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym;
 • opiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, o których mowa, w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • opiniowane projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;
 • opiniowanie umów międzynarodowych zawieranych przez RP dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;
 • występowanie z inicjatywami dotyczącymi spraw ekonomicznych i legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.
 • inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji:

 1. prof. Jan Szambelańczyk – przewodniczący
 2. prof. Zygmunt Miatkowski - wiceprzewodniczący                    
 3. student Jakub Bakonyi
 4. mgr Michał Goszczyński
 5. student Mateusz Grochowski
 6. prof. Jan Klimek
 7. prof. Dariusz Kozerawski
 8. mgr inż. Zuzanna Mieszkowska                                                                                    
 9. prof. Alicja Przyłuska-Fiszer
 10. prof. Andrzej Więcek
 11. prof. Janusz Żmija

dr inż. Bogusław Dołęga

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików