Komisja Kształcenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KK RG)

Zadania Komisji:

 • opiniowanie dokumentów dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarów kształcenia;
 • przedstawianie propozycji dotyczących wzorcowych opisów efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz innych aktów prawnych przedstawianych przez Ministra Edukacji Narodowej;
 • występowanie z inicjatywami dotyczącymi obszaru kształcenia wynikającymi z analiz realizacji procesu kształcenia oraz analiz zatrudnialności absolwentów;
 • inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji:

 1. prof. Marcin Krawczyński – przewodniczący
 2. prof. Tomasz Szapiro – wiceprzewodniczący        
 3. dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska                           
 4. prof. Joanna Gotlib
 5. stud. Damian Karolewski                                           
 6. prof. Tomasz Miczka
 7. mgr inż. Zuzanna Mieszkowska                                            
 8. prof. Alicja Przyłuska-Fiszer
 9. dr inż. Janusz Szczerba
 10. stud. Karolina Zalewska                                           

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików