Komisja Nauki Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KN RG)

Zadania Komisji

 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących nauki;
 • opiniowanie wniosków o finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz sprawozdania z jego wykorzystania;
 • opiniowanie planów i sprawozdań z działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • opiniowanie spraw dotyczących organizacji i ewaluacji jednostek naukowych;
 • występowanie z inicjatywami dotyczącymi studiów III stopnia i doktorantów;
 • występowanie z inicjatywami dotyczącymi obszaru nauki;
 • inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji:

 1. prof. Bronisław Marciniak – przewodniczący
 2. prof. Szczepan Biliński – wiceprzewodniczący
 3. prof. Wiesław Banyś       
 4. prof. Andrzej Bartoszewicz                   
 5. prof. Grażyna Borkowska                                  
 6. prof. Grzegorz Chałasiński         
 7. prof. Anna Chrobok                               
 8. prof. Danuta Ciechańska                                                         
 9. prof. Krzysztof Kochanek                      
 10. prof. Marek Konarzewski                       
 11. prof. Cezary Możeński                           
 12. prof. Marian Szczerek
 13. prof. Stanisław Winiarczyk

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików