Komisja Uprawnień Akademickich Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KU RG)

Zadania Komisji:

 • opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;
 • współpraca z Centralną Komisją w zakresie nadawania uprawnień akademickich jednostkom naukowym;
 • inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji:

 1. prof. Janusz Żmija – przewodniczący    
 2. prof. Stanisław Winiarczyk – wiceprzewodniczący      
 3. prof. Szczepan Biliński          
 4. prof. Krzysztof Kochanek      
 5. prof. Dariusz Kozerawski                         
 6. prof. Marcin Krawczyński          
 7. prof. Tomasz Miczka
 8. prof. Marian Szczerek

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików