Opinia nr 4/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 listopada 2006 r.dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

poniedziałek, 4 grudnia 2006

§ 1

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Zdrowia z dnia 19 października 2006 r., projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe, prezydium Rady Głównej, na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 7 Statutu RG, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), postanowiło nie zgłaszać uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia.

§ 2

Opinię otrzymuje Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików