Porządek obrad VII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 29 kwietnia 2010 roku

środa, 5 maja 2010

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Projekt uchwały w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw – przedstawia prof. J. Lubacz.
III. Dyskusja.
IV. Przyjęcie uchwały.
V. Sprawy różne i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików