Porządek obrad IV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 3 marca 2010 roku

piątek, 7 maja 2010

Porządek obrad IV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 3 marca 2010 roku

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Prezentacja dokumentu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku” opracowanego na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez „Ernst & Young” i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - przedstawia prof. S. Jackowski oraz dr Jerzy Thieme.

III. Dyskusja.

IV. Zamknięcia posiedzenia

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików