Porządek obrad XIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 października 2011 roku

wtorek, 22 listopada 2011

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Wybory uzupełniające przedstawicieli doktorantów i studentów do Prezydium Rady Głównej.
IV. Problemy wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji – przedstawia
prof. E. Jezierski.
V. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.
1. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”.
2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”.
3. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Stosunków Międzynarodowych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce”.
4. Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wydział Nauk Humanistycznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia”.
5. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”.
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Fizyki – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie „biofizyka”.
7. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse”.
8. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia”.
9. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie „matematyka”.
10. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „automatyka
i robotyka”.
11. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”.
VI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia KR RG.
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – „mediacja międzykulturowa” (studia I stopnia).
VII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
VIII. Komunikaty.
IX. Sprawy różne i wolne wnioski.
X. Przyjęcie protokołu XVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (9 czerwca 2011).
XI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików