Porządek obrad XXXV posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 maja 2013 roku

poniedziałek, 20 maja 2013

I. Otwarcie posiedzenia

II. Przyjęcie porządku obrad

III. Popularyzacja nauki – wprowadzenie do dyskusji: prof. Magdalena Fikus IBiB PAN, Robert Firmhofer Dyrektor CNK, prof. Jan Madey RGNiSW

Przerwa

IV. Komunikaty

V. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych

 1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim – przedstawia KK RG

 2. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – przedstawia KE-P RG

 3. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – przedstawia KK RG

 4. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – przedstawia KK RG

 5. Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich

 6. Poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich

VI. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 2012 rok – przedstawia KEP RG, KN RG

VII. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wymogu uzyskiwania absolutorium przez przewodniczącego Rady – przedstawia prof. J. Madey

VIII. Propozycje wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów – przedstawia KK RG

IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska

 3. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

X. Zaopiniowanie regulaminów stypendiów naukowych – przedstawia KE-P RG

 1. Regulamin przyznawania specjalnego stypendium dla studentów studiów II stopnia prowadzonych przez jednostki uczestniczące w Krakowskim Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW

 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów uczelni rolniczych Fundacji Banku Gospodarki Żywnościowej

 3. Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

 4. Regulamin przyznawania stypendiów studenckich w programie Clean Coal Technologies

XI. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych – przedstawia KK RG

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – studia podyplomowe pn. „Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji i certyfikacji energetycznej budynków”

XII. Sprawozdanie z działalności Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 roku – przedstawia Przewodniczący RGNiSW

XIII. Sprawy różne i wolne wnioski

XIV. Przyjęcie protokołu z XXXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XV. Zamknięcie posiedzenia

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików