Porządek obrad XV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 10 marca 2011 roku

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Wręczenie nagród laureatom VII edycji konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane
i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.
Przerwa
IV. Komunikaty.
V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012 – przedstawia Komisja Edukacji.
VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.
1. Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „elektronika”.
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu – doktor habilitowany nauk o zdrowiu.

3. Collegium Medicum UMK, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna”.
4. Politechnika Krakowska, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie „fizyka”.

5. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny – doktor sztuk plastycznych
w dyscyplinie „sztuki piękne”.
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse”.

VII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.

1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk
o Żywności i Rybactwa – „mikrobiologia stosowana” (studia I stopnia).
2. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – „studia bizantyńsko-słowiańskie” (studia I stopnia).
3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej – „neurokognitywistyka” (studia II stopnia).

4. Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – „analityka gospodarcza” (studia I i II stopnia).

VIII. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.

1. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Środowiska w Białymstoku - „Menedżer w opiece zdrowotnej”.

2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – „Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej”.

IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Stypendia Fundacji Tygodnika POLITYKA.
2. Stypendia naukowe w programie METRO Student.
X. Sprawy różne i wolne wnioski.

XI. Przyjęcie protokołu XIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (10 lutego 2011).
XII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików