IV Kongres Akademickich Biur Karier

poniedziałek, 19 października 2015

14 października 2015 r. w Warszawie odbył się IV Kongres Akademickich Biur Karier pt. „Programy europejskie w działalności Akademickich Biur Karier”, organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rzecznika Praw Absolwenta. W wydarzeniu wzięło udział ponad 170 uczestników, przede wszystkim pracowników akademickich biur karier, a także przedstawicieli ministerstw, wojewódzkich urzędów pracy i instytucji sektora szkolnictwa wyższego.

Podczas Kongresu zaprezentowany został raport Rzecznika Praw Absolwenta pt. „Działalność akademickich biur karier w roku akademickim 2014/2015.” Opracowanie odnosi się do zadań realizowanych przez biura karier oraz ich skali. Istotna część dokumentu poświęcona jest zasobom ABK, ich umiejscowieniu w systemie zapewniania jakości kształcenia na uczelni oraz współpracy biur karier z interesariuszami. To już drugi raport Rzecznika nt. funkcjonowania ABK, dzięki czemu można zaobserwować tendencje w ich rozwoju.

Przy okazji Kongresu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wsparcie akademickich biur karier w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs ma na celu poprawę jakości usług ABK w zakresie wspomagania studentów i absolwentów w rozpoczynaniu kariery zawodowej na rynku pracy. Będzie również służył zwiększeniu kompetencji pracowników biur karier.

Kongres miał także na celu upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie korzystania ABK z możliwości oferowanych przez programy europejskie dotyczące mobilności. W tym kontekście zaprezentowane zostały doświadczenia Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przedstawiła z kolei zalety narzędzi Europass, które mogą być przydatne w działalności ABK.

Poniżej przekazujemy materiały z Kongresu:

Raport Rzecznika Praw Absolwenta „Działalność akademickich biur karier w roku akademickim 2014/2015”

Prezentacja Rzecznika Praw Absolwenta nt. wyników raportu

Prezentacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nt. programu „Akademickie Biura Karier”

Prezentacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nt. narzędzi Europass

Prezentacja Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Program IV Kongresu ABK

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików