Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady w 2017 roku


Zgodnie z wymaganiami prawnymi, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzyła na swym posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady w 2017 roku.

Po zaprezentowaniu Sprawozdania przez przewodniczącego Rady, prof. Jerzego Woźnickiego odbyła się dyskusja z udziałem gości, a następnie – obradując zgodnie ze Statutem, pod przewodnictwem swego najstarszego członka – prof. Tadeusza Koszczyca, Rada Główna zatwierdziła Sprawozdanie oraz, w głosowaniu tajnym, udzieliła absolutorium za okres 2017 r. przewodniczącemu Rady.