Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady w 2018 roku

piątek, 11 stycznia 2019

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady w 2018 roku.

Po zaprezentowaniu Sprawozdania przez przewodniczącego Rady, prof. Zbigniewa Marciniaka, odbyła się dyskusja z udziałem gości, a następnie – obradując zgodnie ze Statutem, pod przewodnictwem swego najstarszego członka – prof. Grzegorza Chałasińskiego, Rada Główna zatwierdziła Sprawozdanie oraz, w głosowaniu tajnym, udzieliła absolutorium za okres 2018 r. przewodniczącemu Rady.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików