Stanowisko Nr 20/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zmodyfikowanych zasad przyznawania stypendiów naukowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

czwartek, 23 października 2003

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 września 2003 r. zasad przyznawania wyżej wymienionych stypendiów naukowych, stosownie do art.21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r.) i art.1 pkt 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104 poz. 1104), Rada Główna rekomenduje Minister Edukacji Narodowej i Sportu zatwierdzenie zmodyfikowanych zasad przyznawania wyżej wymienionych stypendiów, biorąc pod uwagę fakt pozytywnej opinii Rady w tej sprawie z dnia 19 grudnia 2002r.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików