Stanowisko Nr 21/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie

czwartek, 23 października 2003

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lipca 2003 r. zasad przyznawania wyżej wymienionych stypendiów naukowych, stosownie do art.21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r.) i art.1 pkt 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104 poz. 1104), Rada Główna wyraża opinię, że regulamin przyznawania stypendiów naukowych odpowiada kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje go do zatwierdzenia przez Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Rada Główna sugeruje, aby w regulaminie określić tryb publicznego ogłaszania konkursu i składania wniosków o stypendia.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików