Stanowisko Nr 23/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zlecenia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prowadzenia studiów podyplomowych dla trenerów sportowych

poniedziałek, 9 lutego 2004

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2003 r. (który wpłynął do RG dnia 10 grudnia 2003 r.) sprawy zlecenia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prowadzenia studiów podyplomowych dla trenerów sportowych, Rada Główna stosownie do art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) zajęła następujące stanowisko:

Rada Główna popiera doskonalenie zawodowe trenerów sportowych w trybie studiów podyplomowych z następującymi zastrzeżeniami szczegółowymi dotyczącymi skierowanego do zaopiniowania projektu:

  1. Z przedstawionej koncepcji studiów podyplomowych nie wynika, czy jest to przedsięwzięcie edukacyjne systemowe, czy doraźne - jednorazowe.
  2. W projekcie nie zostały sprecyzowane kryteria doboru kandydatów na te studia (np. czy ich uczestnikami mogą być absolwenci zawodowych studiów w zakresie wychowania fizycznego, czy tylko magisterskich).
  3. Brak informacji, czy studia te prowadzą do uzyskania kwalifikacji nie pozwala na ocenę zgodności przewidzianego czasu na ich realizację z formalnymi wymogami.
  4. Brak planu i programów dla projektowanych studiów uniemożliwia oszacowanie zasadności przewidywanych kosztów ich realizacji.
Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików