Stanowisko Nr 24/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2003 r.w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

poniedziałek, 9 lutego 2004

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2003 r. zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze studenckiego funduszu stypendialnego, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14, poz. 176 z 2000 r. oraz nr 104, poz. 1104) Rada Główna wyraża opinię, że odpowiadają one kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych.

Rada Główna rekomenduje zatwierdzenie zasad przyznawania wyżej wymienionych stypendiów.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików