Stanowisko Nr 49/2004 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wniosku dziekanów Akademii Medycznych dotyczącego zmiany proporcji liczby nauczycieli akademickich w stosunku do liczby studentów

czwartek, 9 grudnia 2004

Na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2004 r., Prezydium Rady Głównej, rozpatrzyło propozycję dziekanów Akademii Medycznych dotyczącą zmiany pkt. 5 w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów. W pkt. 5 § 6 wspomnianego rozporządzenia określono stosunek liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów jak 1:40 - dla kierunków studiów medycznych. Dziekani Akademii Medycznych wnioskowali o zapis 1:80 w odniesieniu do kierunków studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia oraz zdrowie publiczne.

Prezydium Rady Głównej negatywnie opiniuje przedłożoną propozycję z następującym uzasadnieniem - zwiększenie proporcji z 1:40 na 1:80 ograniczy drastycznie możliwości kontaktu studentów z kadrą nauczającą, a przez to pogorszy jakość kształcenia. Takie zmiany nie są właściwe i nie podążają za kanonami nowoczesnego szkolnictwa wyższego.

Prezydium RG nie miało także możliwości zapoznania się ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików