Stanowisko Nr 51/2004 Rady Głównej szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2004 r. w sprawie uchylenia dokumentu "Propozycje przypisania kierunków studiów do grup kierunków studiów"

poniedziałek, 25 października 2004

Rada Główna uwzględniając uwagi środowiska akademickiego wycofuje propozycje zawarte w dokumencie "Propozycje przypisania kierunków studiów do grup kierunków studiów", umieszczonym na stronie internetowej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików