Stanowisko Nr 53/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie projektu stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych

czwartek, 9 grudnia 2004

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2004 r., projektu stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych, Rada Główna, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), wyraża następujące stanowisko:

§ 1

Przychyla się do stanowiska Rządu w tej kwestii, negatywnie opiniując poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Wprowadzenie kolejnych zmian do aktualnie wdrażanego "nowego" systemu pomocy materialnej dla studentów, bez możliwości zweryfikowania efektywności jego działania, nie jest wskazane, ani celowe.

§ 2

Stanowisko otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików