Stanowisko Nr 54/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

czwartek, 9 grudnia 2004

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 listopada 2004 r., regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 oraz nr 104, poz. 1104), Rada Główna pozytywnie opiniuje przedstawiony regulamin, pod warunkiem wyłączenia ust. 6 w § 4.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików