Stanowisko Nr 55/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie projektu autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

wtorek, 12 kwietnia 2005

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 października 2004 r., projektu autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Rada Główna, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), wyraża następujące stanowisko:

§ 1

Pozytywnie opiniuje treść zgłoszonej autopoprawki. Jednocześnie Rada Główna zwraca uwagę, że na realizację zawartych w niej założeń niezbędne są dodatkowe środki finansowe.

§ 2

Stanowisko otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików