Stanowisko Nr 56/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmodyfikowanego regulaminu przyznawania stypendiów przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach z Funduszu im. Jana Binkiewicza

czwartek, 13 stycznia 2005

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 listopada 2004 r., zmodyfikowanego regulaminu przyznawania stypendiów przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach z Funduszu im. Jana Binkiewicza, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 oraz nr 104, poz. 1104), Rada Główna wyraża opinię, że regulamin ten odpowiada kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików