Stanowisko Nr 69/2005Rady Głównej Szkolnictwa Wyższegoz dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

środa, 29 czerwca 2005

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 maja 2005 r., regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.) oraz art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 104 poz. 1104), Rada Główna wyraża opinię, że regulamin ten odpowiada kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików