Stanowisko Nr 72/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2005 r.w sprawie regulaminu zasad postępowania kwalifikacyjnego przyznawania stypendiów "Indeks dla najlepszych" Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

czwartek, 28 lipca 2005

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 czerwca 2005 r., regulaminu zasad postępowania kwalifikacyjnego przyznawania stypendiów "Indeks dla najlepszych" Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.) oraz art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 104 poz. 1104), Rada Główna wyraża opinię, że regulamin ten nie odpowiada kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i nie może rekomendować go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu z uwagi na:

  1. Objęcie systemem stypendialnym absolwentów szkół średnich (vide § 2ust. 1). Rada Główna opiniuje regulaminy stypendiów naukowych dla pracowników i studentów szkół wyższych, a nie absolwentów szkół średnich.
  2. Rada Główna zwraca uwagę, iż regulamin został nadesłany do MENiS już po rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego, a w § 10 podano, że "regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2005 r.".
Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików