Stanowisko Nr 73/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich przez Fundację im. Heinricha Bölla - przedstawicielstwo w Polsce

piątek, 7 października 2005

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2005 r., regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich przez Fundację im. Heinricha Bölla, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 176 z 2000 r.), art. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104 poz. 1104), oraz art. 236 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rada Główna wyraża opinię, że regulamin ten odpowiada kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji Narodowej pod warunkiem uwzględnienia następującej uwagi:

- treść pkt. 3 w § 2 regulaminu należy dostosować do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików