Stanowisko Nr 77 /2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie regulaminu funduszu stypendialnego "Józek Szkolny" dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

sobota, 22 października 2005

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 września 2005 r., regulaminu funduszu stypendialnego "Józek Szkolny" dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 176 z 2000 r.), art. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104 poz. 1104), oraz art. 236 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rada Główna wyraża opinię, że stypendia, o których mowa w regulaminie są zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 236 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającego art. 21 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym - w punkcie 40.

Rada nie widzi przeszkód aby uczelnia tworzyła "własny fundusz stypendialny" (art.104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) i przyznawała - według przyjętego regulaminu - stypendia za wyniki w nauce.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików