Stanowisko Nr 13/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie propozycji zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku

piątek, 5 maja 2006

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego uważa, że projektowana zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odbierająca twórcom możliwości ustalania kosztów z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, w szczególnie bolesny sposób dotknęłaby przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy znaczną część swoich przychodów uzyskują z twórczości.

Należy podkreślić, że obecne zasady nie stanowią przywileju dla tej grupy podatników. Wynikają one ze specyfiki działalności twórczej, w której są konieczne wieloletnie własne nakłady na zdobycie wysokiego poziomu wiedzy oraz stałe osobiste koszty związane z tworzeniem i utrzymywaniem warsztatu pracy niezbędnego do prowadzenia działalności naukowo - badawczej oraz artystycznej.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików