Stanowisko Nr 24/2006 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów i innych form wsparcia finansowego dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Koszalińskiej w ramach projektu "System stypendiów doktoranckich wspierających rozwiązania innowacyjne gospodarki regionu" realizowanego ze środków finansowych pozyskanych w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005-2008


Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2006 r. zasad przyznawania stypendiów i innych form wsparcia finansowego dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Koszalińskiej w ramach Projektu "System stypendiów doktoranckich wspierających rozwiązania innowacyjne gospodarki regionu" realizowanego ze środków finansowych pozyskanych w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005-2008, prezydium Rady Głównej na podstawie § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu RG, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46, poz. 328), wyraża opinię, że przedstawione zasady przyznawania stypendiów odpowiadają kryteriom jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski