Stanowisko Nr 3/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

piątek, 5 maja 2006

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.03.2006 r. Nr DSW-2/0412-04/S/ZM/2006 zasad przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach:

  1. Subsydiów Profesorskich - program Mistrz,
  2. Stypendiów dla Młodych Naukowców - Program Start,
  3. Krajowych Stypendiów wyjazdowych - program Współpraca Krajowa,
  4. Stypendiów Zagranicznych dla Młodych Doktorów - program Kolumb,
  5. Stypendium na Kwerendy za Granicą - program Kwerenda,

stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 46, poz. 328), Rada Główna wyraża opinię, że przedstawiony regulamin odpowiada kryteriom jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji i Nauki.

Równocześnie zgodnie z literą prawa traci moc decyzja Ministra Edukacji i Nauki Nr DSW-2-0412/03/ZM 2002 z dnia 14.03.2002 r. zatwierdzająca programy stypendialne firmowane przez FNP

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików