Stanowisko Nr 6/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację Alexandra von Humboldta z Bonn


Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.03.2006 r. Nr DSW-2/0412/01-S/ZM/2006 zasad przyznawania stypendiów naukowych wypłacanych obywatelom polskim przez Fundację Alexandra von Humboldta z Bonn w ramach programów:

  1. Stypendium badawcze im. Alexandra von Humboldta
  2. Stypendium badawcze im. Romana Herzoga
  3. Stypendium dla powracających
  4. Stypendium - Nagroda badawcza im. Alexandra von Humboldta
  5. Nagroda badawcza im. Helmoltz - Humboldta
  6. Stypendium - Program im. Sofii Kovalevskiej
  7. Stypendium - Nagroda badawcza im. Friedricha Wilhelma Bessela
  8. Nagroda badawcza im. Maxa Planck’a
  9. Nagroda badawcza im. Alexandra von Humboldta na bazie wzajemności dla wybitnych naukowców z Niemiec,

stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 46, poz. 328), Rada Główna wyraża opinię, że przedstawione regulaminy odpowiadają kryteriom jakich oczekuje się od systemów stypendialnych, naukowych i za wyniki w nauce i rekomenduje je więc do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji i Nauki.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey