Stanowisko Nr 246/2009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla młodych doktorów w ramach projektu „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” (INFONANO) w Politechnice Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

piątek, 2 lipca 2010

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2009 roku (pismo MNiSW-DNS-WSP-6101-6626-1/ZM/09), zasad przyznawania stypendiów dla młodych doktorów w ramach projektu „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” (INFONANO) w Politechnice Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rada Główna – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328) oraz uchwały nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – pozytywnie opiniuje przedstawiony regulamin. Zasady spełniają kryteria jakich oczekuje się od systemów stypendialnych.
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego rekomenduje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzenie zasad przyznawania wyżej wymienionych stypendiów naukowych.

Stanowisko otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików