Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

prof. Zbigniew MarciniakUkończył w 1976 studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1982 doktoryzował się w Virginia Polytechnic Institute and State University, habilitację obronił w 1997, w Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2014 uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych. Zajmuje się teorią grup i pierścieni.

Od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Matematyki UW, od 1997 na stanowisku profesora. Od 1996 do 1999 pełnił funkcję wicedyrektora, następnie do 2005 dyrektora tej jednostki. W latach 2005–2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2009-2011 był przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics".

Od roku 2003 członek międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 przewodniczący tego zespołu.

Od 2012 roku członek CERI - Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD.

W latach 2007-2009  podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2009-2012  podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Tagi: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, RGNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików