XIX posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniach 6-7 stycznia 2005 r.

czwartek, 6 stycznia 2005

Tematem obrad będzie tekst jednolity projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" przekazany do Rady Głównej przez Podkomisję nadzwyczajną Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików