XXI posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 lutego 2005 r.

czwartek, 10 lutego 2005

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Uchwalenie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r. - ref. prof. J. Błażejowski oraz prof. J. Osiowski - przewodniczący CKW RG.
 4. Zaopiniowanie kryteriów podziału dotacji budżetowej na działalność uczelni artystycznych w 2005 r. - ref. KERG.
 5. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KURG.
 6. Zaopiniowanie wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "polityka społeczna" - ref. KRRG.
 7. Uchwalenie standardów nauczania dla kierunku studiów "dietetyka" - ref. KEdRG.
 8. Informacje o działalności PRG w okresie 21.01-16.02.2005 r.
 9. Sprawy różne.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Ostateczny porządek obrad uchwalony zostanie na początku posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików