XXII posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 14 kwietnia 2005 r.

środa, 6 lipca 2005

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Wybory 25 członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r. - ref. prof. J. Madey.
 4. Uchwała RG w sprawie utworzenia wspólnych okręgów wyborczych i przyporządkowania do nich uczelni dla dokonania wyboru elektorów na ogólnopolskie zebrania wyborcze do Rady Głównej IX kadencji - ref. przewodniczący CKW RG.
 5. Opinia RG w sprawie projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 - ref. przewodniczący zespołu RG.
 6. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KURG.
 7. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Informatyzacji:
  • w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania,
  • w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej - ref. KNRG.
 8. Zaopiniowanie:
  • zmodyfikowanych zasad przyznawania stypendiów naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z Własnego Funduszu Stypendialnego,
  • zasad przyznawania stypendiów naukowych uczestnikom Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - ref. KERG.
 9. Sprawy wniesione przez KRRG.
 10. Informacje o działalności PRG w okresie 18.03-13.04.05 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików