XXIII posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 16 czerwca 2005 r.

środa, 6 lipca 2005

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Stanowisko RG w sprawie dokumentu pt. "Charakterystyka trzech stopni kształcenia" - ref. prof. T. Sławek.
 4. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - ref. prof. W. Mitkowski - przewodniczący Zespołu RG.
 5. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MENiS w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - ref. KEdRG.
 6. Zaopiniowanie projektów standardów nauczania - ref. KEdRG.
 7. Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy - ref. KERG.
 8. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KURG.
 9. Zatwierdzenie protokołu XXI posiedzenia plenarnego RG (17.03.05 r.).
 10. Sprawy różne.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików