XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 17 listopada 2005 r.

środa, 2 listopada 2005

Tematyka obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Uchwalenie Statutu Rady Głównej - ref. prof. J. Błażejowski.
 4. Wybór przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2009 - ref. prof. J. Błażejowski.
 5. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - ref. KURG.
 6. Zaopiniowanie wniosków o uruchomienie studiów podyplomowych przez:
  • Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży,
  • Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej - ref. KEdRG.
 7. Zaopiniowanie wniosków, o uruchomienie nowych kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:
  • Akademii Sztuk Pięknych - "sztuka rejestracji obrazu",
  • Uniwersytetu Szczecińskiego - "italianistyka z elementami chrześcijaństwa",
  • Akademii Ekonomicznej w Krakowie - "gospodarka i administracja publiczna",
  • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - "archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" - ref. KRRG.
 8. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KURG.
 9. Zaopiniowanie projektów standardów kształcenia - ref. KURG.
 10. Poparcie stanowiska Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego z dnia 5 września 2005 r. w sprawie matematyki jako przedmiotu maturalnego - ref. prof. J. Błażejowski.
 11. Sprawy wniesione.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików