Tematyka obrad I posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dniu 5 stycznia 2006 r.

wtorek, 16 stycznia 2007

 1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej.
 2. Przyjęcie tematyki obrad.
 3. Informacja o wynikach wyborów oraz wręczenie członkom RG IX kadencji aktów potwierdzających wybór – przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej RG.
 4. Określenie trybu zgłaszania kandydatów na przewodniczącego RG.
 5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 6. Prezentacja kandydatów na przewodniczącego RG.
 7. Wybory przewodniczącego RG.
 8. Przejęcie przez nowowybranego przewodniczącego RG przewodnictwa obrad.
 9. Określenie w drodze uchwały liczby członków prezydium RG IX kadencji.
 10. Określenie trybu zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczących RG oraz członków prezydium RG.
 11. Wybory członków prezydium.
 12. I posiedzenie prezydium RG.
 13. Wybory wiceprzewodniczących RG.
 14. Dyskusja nad programem działalności RG, trybem jej pracy oraz organizacją wewnętrzną.
 15. Ukonstytuowanie się Komisji Rady Głównej.
 16. Powierzenie prezydium RG przedstawienia na kolejne posiedzenie plenarne RG propozycji:
  1. Tematyki prac RG w I półroczu 2006 r.,
  2. Terminów posiedzeń prezydium RG i plenarnych RG w I półroczu 2006 r.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie posiedzenia

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików